Wijzigingen in de WW

Wijzigingen in de WW

Bent u werkloos en ontvangt u momenteel een WW-uitkering? Per 1 juli 2015 gaat er het een en ander veranderen.

Nu mag u in het 1e half jaar van uw werkloosheid zoeken naar werk op uw eigen opleidings- en werkniveau. Daarna wordt werk op een lager opleidingsniveau als passend aangemerkt. Na 1 jaar is alle arbeid passend. Vanaf 1 juli 2015 wordt alle arbeid na een half jaar passend. Het eerste half jaar mag u nog steeds zoeken naar werk op uw eigen opleidings- en werkniveau.

WW-uitkering en werken

Gaat u (deels) werken, dan wordt het aantal uren dat u werkt in mindering gebracht op uw WW-uitkering. Gaat u werken voor een loon dat lager is dan de hoogte van uw WW-uitkering? Dan ontvangt u een lager totaalinkomen. Dit systeem van urenverrekening wordt vervangen door een systeem van inkomensverrekening. Bij inkomensverrekening wordt een deel van de (extra) inkomsten in mindering gebracht op uw WW-uitkering. Het andere deel wordt niet in mindering gebracht.

Duur WW-uitkering

De maximale duur van de WW-uitkering wordt korter. Een WW-uitkering duurt nu maximaal 38 maanden. Straks is dit maximaal 24 maanden. Als werkgever kunt u in een CAO met uw medewerkers afspraken vastleggen over aanvullingen op de WW.

Arbeidsverleden

U ontvangt voor elk jaar arbeidsverleden 1 maand WW. Straks geldt dit alleen voor de 1e 10 jaar. Daarna ontvangt u voor elk jaar arbeidsverleden een halve maand WW.

Bovenstaande regels gelden als u op of na 1 juli 2015 een nieuwe WW-uitkering ontvangt.

Bron: Rijksoverheid

Delen via
Terug Terug naar overzicht