Vakantiewerkers en Scholieren

Vakantiewerkers en Scholieren

Buiten begint de zon al weer te schijnen en de temperaturen lopen op.  Veel mensen zijn al aan het kijken waar zij deze zomer op vakantie gaan of hebben deze vakantie  zelfs al geboekt.
Ook zijn er veel scholieren die van hun vakanties gebruik maken om een extra zakcentje bij te verdienen. Vanaf 13 jaar mogen scholieren gaan werken. Maar hier zijn natuurlijk wel regels aan verbonden. Wat  mag een scholier nou wel en wat niet en wanneer hebben je inkomsten invloed op de kinderbijslag?

Wanneer ben je een vakantiekracht?
Vakantiewerkers en studenten/scholieren zijn volgens de NBBU-cao scholieren, studenten en andere studerenden, die in de periode(n) van vakantie(s) van onderwijsinstellingen tijdelijke werkzaamheden verrichten.
Dit betekent dus dat de vakantiewerker ook daadwerkelijk scholier moet zijn. Onder de 18 jaar is men zonder startkwalificatie leerplichtig, dus gaan we er vanuit dat dit klopt.

Nu gelden er per leeftijd ook weer andere regels. Zo mag een 13 of 14 jarige een werkdag hebben van 7 uur,  maximaal 5 dagen in de week en een maximale werkweek van 35 uur. Pauzes zijn dan ook verplicht bij werkdagen langer dan 4,5 uur. Ook mogen deze jongeren niet op zondag werken.

Vanaf 15 jaar mag er al 5 dagen achter elkaar, 8 uur per dag gewerkt worden. Ze mogen dan ook een werkweek van 40 uur hebben. Deze jongeren mogen na schriftelijke toestemming van ouders ook op zondag gaan werken.

Bij een leeftijd van 16 of 17 jaar mogen scholieren maximaal 9 uur per dag werken in een maximale werkweek van 45 uur. Zij mogen gewoon op zondagen werken en hebben natuurlijk ook recht op een half uur pauze als de werkdag langer dan 4,5 uur duurt.

Wat mogen vakantiekrachten?
Deze jongeren kunnen vaak vrijwel als vol mee draaien in het bedrijf. Zij mogen alleen niet alles doen! Jongeren onder de 15 jaar mogen alleen lichte niet industriële werkzaamheden verrichten en alleen onder toezicht van een volwassene. Tot 17 jaar mogen deze jongeren meer, maar dan wel nog steeds onder toezicht.

Vakantiekrachten hebben recht op het wettelijk minimum(jeugd)loon en vakantiegeld.
Het bruto loon dat ze verdienen is ook ongeveer wat zij er uiteindelijk aan over houden wanneer zij gebruik maken Studenten- en Scholierenregeling van de Belastingdienst. Wel mag een student dan maar € 13.530,90 op jaarbasis verdienen. Het bijhouden hiervan is de verantwoordelijkheid van de student!

Bron: Rijksoverheid

Delen via
Terug Terug naar overzicht