Het verschil tussen uitzending en payrolling

Het verschil tussen uitzending en payrolling

Payrolling lijkt erg veel op uitzenden. Bij payrolling gaat het net als bij uitzending, om drie partijen: het payrollbedrijf (de formele werkgever), de inlener en de werknemer. Het payrollbedrijf sluit een arbeidsovereenkomst met de werknemer om deze vervolgens bij de inlener aan het werk te stellen.

Het belangrijkste verschil

Het belangrijkste verschil met uitzenden is dat de werving en selectie van de werknemer bij payrolling door u zelf wordt gedaan. U selecteert dus de werknemer waarmee u wilt werken en verzoekt het payroll bedrijf vervolgens om deze werknemer in dienst te nemen. Op die manier wil een werkgever de normale werkgeversrisico's zoals loondoorbetaling bij ziekte en ontslag uitsluiten. Het payrollbedrijf is namelijk de formele werkgever en is verantwoordelijk voor dergelijke zaken.

Behoefte aan flexibiliteit? Kies voor payrolling!

Omdat werkgevers steeds vaker streven naar maximale flexibiliteit als het gaat om arbeidsrelaties, komt het regelmatig voor dat een werkgever zijn personeelsbestand "overdraagt" aan een payrollonderneming. Deze vorm van flexibiliteit biedt vaak de uitkomst voor een onderneming.

 

Delen via
Terug Terug naar overzicht